Организация за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС)

Дата на учредяване на организацията: 1 май 1999 г.

Седалище: Истанбул (Република Турция)

Страни членки: Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция, Украйна.

От 1 януари 2014 г. до 30 юни 2014 г. председател е Република България.

Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) – Organization for Black Sea Economic Cooperation (BSEC), е международна регионална икономическа организация на страните от разширения Черноморски регион. Възниква на базата на подетата през 1992 г. от Република Турция инициатива за икономическо сътрудничество между черноморските страни. Идеята, че силно икономическо сътрудничество между страните от разширения Черноморски регион ще допринесе за мира и стабилността в региона, е основополагащата философия при създаването на ЧИС. През 1998 г., с приемането на Хартата на ЧИС в Ялта, ЧИС официално се трансформира от инициатива в Организация за регионално сътрудничество.

ЧИС има четири специализирани органа – Парламентарна асамблея (ПАЧИС), Бизнес съвет, Черноморска банка за търговия и развитие (ЧБТР) и Международен център за черноморски изследвания (МЦЧИ), които обхващат съответните аспекти на сътрудничество – парламентарен, бизнес, финансов и научно-изследователски.
Страните-членки на ЧИС, които се различават помежду си по отношение на степента им на развитие, на размера и населението, обхващат територия от приблизително 20 млн. кв. км с 350 млн. население.

ЧИС служи като форум за сътрудничество в широк мащаб, като има също така ценен потенциал за косвен принос към процеса на политическо сближаване в региона, посредством осигуряване на възможности за взаимодействие между страните. Срещите на ЧИС дават възможност за сближаване, събирайки представители на държави, някои от които дори нямат установени дипломатически отношения.

Участието на България в ЧИС е част от регионалната политика на страната в разширения Черноморски регион и е насочено към укрепване на доверието, стабилността и сигурността в региона, което е предпоставка за постигане на икономически растеж, конкурентоспособност и просперитет.

Министерство на външните работи на Република България © 2014. Всички права запазени.